Úvod

Vítajte.

Tento web slúži ako virtuálny kabinet pre vzájomnú komunikáciu s mojimi študentami. Nájdete tu študijné texty, informácei o termínoch skúšok, o konzultáciách a iných aktuálnych skutočnostiach.

Kontakt: dravecky.jan(zavinač)gmail.com

PaedDr. Ján Dravecký, PhD.