Milí spolužiaci a spolužiačky.
Tieto skromné stránky som zriadil pre nás, ktorí sme v rokoch 1967 - 1970 úspešne študovali a zmaturovali na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Levoči (1.B -> 2.B -> 3.B). Triedni profesori nám boli pán prof. Lutter a pani prof. Baculáková. Riaditeľom školy bol pán prof. PhDr. Osif. Tu sme my...
Betka Betka Hanka Hyacinta Jano Magda Vierka Jano
Mária Vlado Katka Ľudmila Maria Ondrej Magda Jaro
? ?
Ľudmila Štefan Jano Olina Jožo Lenka