Oznamy - informácie

Školský rok 2016/2017 - letný semester

Termíny skúšok:
Organizácia a riadenie školstva, PEP SZS 2. roč.
  • externá forma: 5.5.2017 (piatok) o 14.00 hod. a 6.5.2017 (sobota) o 11.30 h.
  • denná forma: 12.5.2017 (piatok) o 14.00 h. a 16.5.2017 (utorok) o 13.00 h.
  • Študenti, ktorí neurobili skúšku dňa 5. mája a 6. mája 2017 môžu prísť na opravnú skúšku dňa 12.5.2017 o 14.00 h. alebo dňa 16.5.2017 o 13.00 h. Zoznam študentov >>>