Vítajte na mojom webe, priatelia. Žijeme v čase, keď máme k dispozícii množstvo možností na komunikáciu so svetom. Ja som si vybral túto formu. Vám, ktorí navštívíte tieto stránky, poskytujem niekoľko základných informácií o sebe. Lebo slušnosť káže predstaviť sa... No to hlavné, čo ma viedlo k vytvoreniu tohoto webu je, že tu môžem prezentovať niektoré svoje projekty, na ktorých som pracoval, pracujem, alebo tak plánujem, pokiaľ mi bude zdravie a rozum slúžiť. Nedávno som zavŕšil 71 rokov... Tak do toho!
PaedDr. Ján Dravecký, PhD., Kurimany, okr. Levoča